stethoscope

Sign  Kalp Yetmezliği
Sign  Ritim Bozuklukları
Sign  Hipertansiyon
Sign  Kalp Nakli
Sign  Geçici ve Kalıcı Kalp Pili
Sign  Koroner Arter Hastalığı
Sign  Koroner Anjiyografi
Sign  Stent
Sign  Ekokardiyoloji
Sign  Pulmoner Hipertansiyon
Sign  TAVI (Anjiyo eşliğinde aort kapak değişimi)
Sign  Anjiyo eşliğinde kalp deliği kapama
Sign  Kalp Yetersizliği
Sign  Kalp Kapak Hastalıkları