Atrial Fibrilasyon

Toplumda en sık gözlenen kronik (süreğen) bir ritim bozukluğu atriyal fibrilasyondur. Önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.  Görülme sıklığı yaşın artmasıyla artar. İleri yaştaki insanların %10 unda görülmektedir.  Atriyal fibrilasyon koroner arter hastalığı, erkek cinsiyet, şeker hastalığı, hipertansiyon, hipertiroidi (guatr hastalıkları), kalp kapak hastalıkları, astım, KOAH, hiperlipidemi ( yüksek kolesterol), aşırı çay ve kahve tüketimi  gelişme riskini arttırmaktadır.

Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan AF, kalbin kulakçıklarından kaynaklanan bir ritim bozukluğudur. Kulakçıklarda normalde olması gerekenden çok fazla miktarda uyarı oluşması sonucunda gelişir. Kulakçıkların kasılma hızı dakikada 300–600 arasında değişmektedir. Ancak karıncıkların buna cevabı hastadan hastaya değişmektedir.  Karıncıkların hızlı kasılması hasta için ciddi sorunların oluşmasına (baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı ) neden olur.

Birçok AF hastası asemptomatikdir. Hastaların çoğuna elektrokardiyografi ile tanı konulmaktadır. Ataklar halinde olan ise ritim holter ile saptanmaktadır.  Atriyal fibrilasyon olan hastalarda inme (felç), kalp yetmezliği, emboli ( atar damar tıkanıklığı) gelişme riski çok yüksektir. Uygun bir şekilde tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Tedavinin temel olarak 3 amacı vardır: 

  1. Kalp hızının kontrolü (en hızlı 110/dakika ve en yavaş 60/dakika olacak şekilde)
  2. Ritmin mümkünse normal ritme çevrilmesi ve korunması
  3. Pıhtı oluşumun önlenmesi

Kalp hızının kontrolü için çeşitli kalp ilaçları ( beloz zok, concor, nexivol, diltizem, isoptin, digoksin, cordorone vb) kullanılmaktadır. Hastanın durumuna göre bu ilaçlar içinden bir ya da birkaç tanesi seçilebilmektedir.   Hastalarda normal ritmi sağlamak için ilaç ve elektrik kardiyoversiyon ( elektro şok tedavisi) kullanılabilir.  İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda AF Ablasyon yöntemi kullanılmaktadır.  Pıhtı oluşumu önleme ve kontrol etmek için kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar asetilsalisilik asit (Coraspirin, Ecopirin), dabigatran ( Pradaxa ), Rivaroksaban (Xarelto) ve warfarin (Coumadin 5 ve 10 mg Tablet) dir. Hastanın yaşı ve klinik durumuna göre bu ilaçlar arasında seçim yapılır ya da ikisi birden kullanılabilir. Warfarin kullanan hastalar 3 hafta bir INR için kontrole gelmeleri gerekmektedir.