Elektrokardiyografi

Kalp kasının (miyokart) ve  elektriksel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi hayatın devamı için çok önemlidir.  Bu kayıt ile elde edilen grafiğe elektrokardiyografi (EKG), kullanılan alete de elektrokardiyograf denir. Bir akım yükselteci tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir. Elektrokardiyografi ritim bozukluklarının saptanmasında, kalp hızının belirlenmesinde, kalp kası kalınlığın saptanmasında, ani kalp krizi, geçirilmiş kalp krizi, kardiyomiyopati ve perikardit değerlendirilmesi gibi hayatı tehdit eden hastalıkların saptanmasında kullanılan ve hiçbir yan etkisi olmayan bir tanı ve takip aracıdır. Güvenle herkese uygulanabilir.