Kategori: Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Balon ve Stent Tedavisi

Balon ve/veya stent tedavisi, koroner anjiyografi sonrasında saptanan, kalbi besleyen atar damarlardaki daralma ya da tam tıkanmaların tedavisinde kullanılan yöntemdir. Balon ve/veya stent tedavisi koroner anjiyografi gibi anjiyo laboratuarında hasta uyutulmadan, giriş yerine lokal anestezi uygulandıktan sonra yapılır. İşlem süresi hastanın kliniğine göre değişmektedir. İşlem bitiminde hasta doktorunun önerisine göre uygun servise alınır. Koroner balon anjiyoplasti…
Devamı

Transözofageal ekokardiyografi

Transözofageal ekokardiyografi (TÖE) nedir? Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar – aort değerlendirilmesi, kalp deliklerinin…
Devamı

Elektrokardiyografi

Kalp kasının (miyokart) ve  elektriksel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi hayatın devamı için çok önemlidir.  Bu kayıt ile elde edilen grafiğe elektrokardiyografi (EKG), kullanılan alete de elektrokardiyograf denir. Bir akım yükselteci tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir. Elektrokardiyografi ritim bozukluklarının saptanmasında, kalp hızının belirlenmesinde, kalp kası kalınlığın saptanmasında, ani kalp…
Devamı

Efor Testi

Efor testi siz yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak elektrokardiyografilerinizin çekilmesi, tansiyonunuzun ölçülmesi ve oluşabilecek şikâyetlerinizin not alınmasıyla yapılan bir tetkiktir. İstirahat anında elektrokardiyografinizde tespit edilemeyen anormal bulguların efor sırasında tespit edilmesini sağlar. Aşağıda yazılan önerilere uyduğunuz takdirde test kısa sürede tamamlanır ve hastalığınız hakkında önemli bilgiler verir. Güvenilir bir yöntemdir. Efor testi randevunuza gelirken Testten 3…
Devamı

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen koroner arter damarları hastalığının tespitinde kullanılan bir tanı yöntemdir. Koroner arter hastalığı tanısında kullanılır.. Koroner anjiyografi de kalbi besleyen koroner arter damarlarının hangi bölgesinin ne kadar daraldığını ya da tıkandığını tespit eder. koroner arter damarlardaki darlık veya tıkanıklıkları belirleyerek, tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar. Koroner anjiyografide girişim yeri olarak kasık ya…
Devamı

Koroner Anjiyografi Öncesi ve Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde doktorlarımız tarafından koroner anjiyografi tetkikiniz yapılacaktır. Bilmeniz gereken durumlar aşağıda özetlenmiştir. Koroner Anjiyografi Öncesi : Koroner anjiyografi kasık bölgesinden bir tel vasıtasıyla girilip kalp damarlarına ilaç verilip film çekilmesi işlemidir. Bu işlemle kalp damarlarınızdaki daralma ve tıkanmalar tespit edilmektedir. Koroner anjiyografi işlemi nispeten düşük riskli bir…
Devamı

Atrial Septal Defekt

Kalbin sağ ve sol atriyum (kulakçıklarını) ayıran atriyal septum (zar) üzerinde bir delik bulunması durumuna verilen doğumsal kalp hastalığıdır. Sol kulakçık temiz kanın kalpte toplandığı odacık iken sağ kulakçık vücuttan gelen kirli kanın toplandığı odacıktır. Ancak bu iki odacığı birbirinden ayıran atriyal septum adlandırılan ince zar  üzerinde bir delik olduğu durumda akciğerden gelen temiz kanın bir…
Devamı

Kalp Pili ve ICD Tedavisi

Kalp pilleri (pacemarker), kalbin ritmini oluşturan ve düzenleyen elektronik cihazlardır. İlk çıkış amacı kalbin yavaş atması sonucu gelişen rahatsızlıkları tedavi amacını taşırken son yıllarda ritim bozukluklarında ve kalp yetmezliğinde de özellikli kalıcı kalp pilleri kullanılmaya başlanmıştır. Geçici kalp pili nedir? Geçici kalp pilleri acil durumlarda veya anormal kalp ritmi altında yatan nedenin düzeleceği bekleniyorsa (örn.…
Devamı

Stent İşlemi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde kalp damarınıza stent yerleştirme işlemi uygulanmış bulunmaktasınız. Stent işlemi sonrası dikkat etmeniz gereken durumlar aşağıda özetlenmiştir. Stent işlemi sonrası 24 saat yoğun bakımda kalacaksınız. Artık kanıtlanmış kalp damar hastalığınız olduğu için beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Sigara kullanımı stent tıkanmasına neden olduğu için kesinlikle bırakılmalıdır. Yağlı ve…
Devamı