Balon ve Stent Tedavisi

Balon ve/veya stent tedavisi, koroner anjiyografi sonrasında saptanan, kalbi besleyen atar damarlardaki daralma ya da tam tıkanmaların tedavisinde kullanılan yöntemdir.

Balon ve/veya stent tedavisi koroner anjiyografi gibi anjiyo laboratuarında hasta uyutulmadan, giriş yerine lokal anestezi uygulandıktan sonra yapılır. İşlem süresi hastanın kliniğine göre değişmektedir. İşlem bitiminde hasta doktorunun önerisine göre uygun servise alınır. Koroner balon anjiyoplasti özel tasarlanmış malzemeler kullanılarak yapılır. Önce girişim yerine yerleştirilmiş kılıf vasıtasıyla kateter yerleştirilir bu kateterin içinden ilerletilen çok ince kılavuz telle damar darlık bölgesinden geçirilir. Bu kılavuz tel üzerinden balon kaydırılarak hasta bölgeye ulaştırılır. Daha sonra bu balon dışarıdan opak özelliği olan sıvı verilerek şişirilir ve darlığın açılması sağlanır. Sonrasında yapılan kontrolde açılmanın yeterli olduğunu tespit edilmesiyle işlem sonlandırılır. Düzgün açılma temin etmek nadirdir. Ayrıca ileride tekrar daralma riskini azaltmak için stentler hastaların büyük bir kısmında tercih edilmektedir. Başta, sadece çıplak, özel, paslanmaz nitelikteki metalden oluşan stentler kullanılmaktayken, günümüzde teknolojik ilerlemeye de bağlı olarak ilaç salınımlı nitelikte yeni ve farklı stentler de kullanılmaktadır. Hangi durumda hangi stentin kullanılacağına doktorun hasta ile konuşarak karar vermesi, doğru tedavi için tercih edilmesi gereken bir yoldur. Balon ve/veya stent işlemi, hastanın bir gün hastanede yatışını gerektiren bir uygulamadır. Hasta; doktor uygun gördüğü takdirde taburcu edilir. 2 gün ev, 15 gün iş istirahatı ile birlikte, 15 gün boyunca stresli ortamlardan, cinsel ilişkiden uzak durması çok önemlidir. Hastanın istirahat sonrası uçak yolculuğu ve uzun kara yolculuğuna çıkabilmesi de, doktorunun önerisine göre belirlenmektedir.

Balon Anjiyoplasti, Koroner Stent ve Diğer İşlemlerin Riski Nedir?  Her girişimsel işlemin belli oranda bir riski vardır. Balon anjiyoplasti ve stent işleminin komplikasyon (istenmeyen olay veya sonuç) riski düşüktür. Damar tıkanması işlem sırasında ve işlemden sonra (ilk 24 saat veya 28 gün içinde) balon ile tedavi edilen bölgede tıkanma ile ortaya çıkar. Ancak anjiyoplasti sırasında stent takılmış ise bu risk daha düşüktür. Bu riski en düşük seviyeye çekmek amacıyla stent takılan kişilerde, hekimin önereceği aspirin ve klopidogrel gibi ilaçların kullanılması zorunludur.  Diğer komplikasyonların çoğu ani damar tıkanmasından kaynaklanır: Kalp krizi (%1–2), Ani ölüm (%1’den daha az), Acil by-pass cerrahisi gereği (%1’den az).

İşlemle İlişkili Başka Hangi Riskler Vardır? 

  1. Girişim yapılan bacak veya kolda, giriş yerinde kanama veya büyük şişlik ile birlikte morarmanın olması.
  2. Lokal anestezik veya kontrast maddeye (işlemde kullanılan tıbbi boya maddesi) karşı alerjik reaksiyon
  3. Kontrast maddeye bağlı böbrek işlevlerinde bozukluk
  4. Cerrahi girişim veya kan transfüzyonu gerektiren aşırı kanama
  5. Girişim yerinde kateterin yol açtığı damar hasarı
  6. Çok nadiren emboli ( pıhtı) atmasına bağlı felç, yeni kalp krizi, vb durumlara neden olabilir.

Hastaneden taburcu olduktan sonra şu durumlarla; Yeni gelişen göğüs ağrısı ve ağrının artması, ateş, nefes darlığı ve bayılma gibi durumlarda acil olarak hastaneye başvurunuz.