Atrial Septal Defekt

Kalbin sağ ve sol atriyum (kulakçıklarını) ayıran atriyal septum (zar) üzerinde bir delik bulunması durumuna verilen doğumsal kalp hastalığıdır. Sol kulakçık temiz kanın kalpte toplandığı odacık iken sağ kulakçık vücuttan gelen kirli kanın toplandığı odacıktır. Ancak bu iki odacığı birbirinden ayıran atriyal septum adlandırılan ince zar  üzerinde bir delik olduğu durumda akciğerden gelen temiz kanın bir bölümü, bu delikten geçerek sağ kulakçıktaki vücuttan gelen kirli kan ile karışır. Eğer sağ kulakçıktaki basınç sol kulakçıktaki basıncı geçerse kirli kan sol tarafa geçerek temiz kan ile karışır.

Bu karışımın miktarı kusurun yani deliğin büyüklüğü ve iki karıncık arasındaki basınç ile orantılıdır. Zaten temiz olan kanın bir kısmı kirli kan ile temizlenmek için tekrar akciğerlere pompalanır ve bu da akciğerlerin daha fazla çalışmasını neden olur. Eğer bu kusur giderilmez ya da kendi kendine kapanmaz ise ilerleyen yaşlarda sağ kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, aritmi, beyine paradoksik emboli ve eisenmenger sendromuna neden olabilir.

Çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, ciltte siyanoz (morarma), bacak ve ayaklarda şişme şikayetleri olan hastalarda atriyal septal defekt açısından mutlaka incelenmelidir.

Bu şikâyetleri olan hasta doktora başvurduğunda fizik muayenesinde üfürüm saptanabilir. Bu durumda, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, akciğer grafisi, MR ve pulse oksimetre ile değerlendirme yaparak kesin tanı koyulur.

Atriyal septal defekt saptanan hastalar eğer defekt çapı küçük ise belli aralıklarla takip edilebilir. ASD kapatılması kararı verilen hastalar amplatzer septal okluder (şemsiye)  ve benzeri araçlar ile hasta uyutulmadan, ameliyatsız bir şekilde hafif sedasyon uygulanarak 15-45 dakika içinde kapatılmaktadır. Hastalar işlemden 24 saat içinde taburcu edilmektedir.

Hastalarda ilaç tedavisi olarak çarpıntıyı önlemek için metoprolol, propranolol, diltiazem ve kan pıhtı oluşumu azaltmak için warfarin ve/veya aspirin kullanılabilir. Hastalar beli araklıklarla mutlaka kardiyoloji uzmanı tarafından takip edilmelidir.