Pulmoner Atrial Hipertansiyon

Vücutta dolaşan kirli kanı oksijenlenmek üzere sağ kalpten akciğerlere getiren pulmoner arter ismi verilen damarlarda kan basıncının artması sonucu ortaya çıkan hastalığa Pulmoner Hipertansiyon hastalığı ismi verilmektedir. Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon nadir görülen bir hastalık olmasına karşın özellikle zor tanı konulması nedeniyle insanların yaşamını kısıtlayarak genellikle ölüme neden olmaktadır.

PAH belirtileri arasında çabuk yorulma, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı, bacaklarda şişmenin bulunmaktadır.

PAH hastalarının en kısa sürede tedavi almaya başlamaları için hastalık tanısının en erken sürede konulması gerekmektedir. Ama başlangıçta görülen belirtiler hastalığa özel olmadığı için tanı konulması gecikebiliyor. Hastanın öyküsü ise şüphelenmek ve tanı koymak için önem arz ediyor. Tanı koymak için kardiyoloji, göğüs hastalıkları, romatoloji, radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarının ortaklaşa çalışması gerekmektedir.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon tanısı bir kez konulduktan sonra hastalığın hangi evrede olduğunun da belirlenmesi gerekir. Birinci evrede genellikle hastalık mevcuttur ancak henüz teşhis edilememiştir. İkinci evrede hastalarda çabuk yorulma gözlenir ve şanslıysa teşhisi konulmuştur. Üçüncü evrede ise hastalık artık tam anlamıyla kendini hissettirir ve nefes darlığı da eklenir. Ayrıca hasta bu dönemde, kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Hastalığın son evresinde ise hastalık en şiddetli halini gösterir. Bu dönemde, hasta istirahat halinde bile pek çok belirtiyi yoğun bir şekilde hissetmektedir. Bu evrede tek çare ise uygun bir kalp-akciğer naklidir.

Avrupa’daki tanıma göre, toplumda 10 bin kişiden 5 kişide görülen hastalıklardan biri Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon hastalığıdır. Hastalık, adında “hipertansiyon” terimini taşıması nedeniyle kamuoyunda da yüksek tansiyon ile karıştırılmakta ve ciddiyeti yeterince algılanamamaktadır. Bu hastalığın tedavisi ve takibi hem zahmetli hem de ilaçlar çok pahalı olduğu için zaman zaman sıkıntı oluşturabilmektedir.

Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon ile yakından ilgilenen bir hekim olarak Aydın bölgesindeki tüm kardiyologlarla yakın temas halinde çalışmaktayız ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde PAH tanısı, tedavisi ve takibini başarı ile yapmaktayız. Tedavide ambrisentan, bosentan, solunum yolu ile verilen iloprost, epoprestenol, sildenafil, tadalafil ve riociguat kullanılmaktadır. Amacımız bu nadir hastalığa karşı halkımızı ve hekimlerimizi bilinçlendirip etik değerler dahilinde doğru ve etkin tedaviyi yapmaktır.