Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen koroner arter damarları hastalığının tespitinde kullanılan bir tanı yöntemdir. Koroner arter hastalığı tanısında kullanılır.. Koroner anjiyografi de kalbi besleyen koroner arter damarlarının hangi bölgesinin ne kadar daraldığını ya da tıkandığını tespit eder. koroner arter damarlardaki darlık veya tıkanıklıkları belirleyerek, tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar. Koroner anjiyografide girişim yeri olarak kasık ya…
Devamı